Специјализовани смо у трговини следећих метала и легура на светском нивоу као и других метала по вашем захтеву.
Наш асортиман производа укључује, али није ограничена на:

A. Феролегуре

 • Ferro Silicon (FeSi)
 • Ferro Manganese (FeMn)
 • Ferro Chrome (FeCr)
 • High Carbon Ferro Chrome
 • Low Carbon Ferro Chrome
B. Племените феролегуре

 • Ferro Molybdenum (FeMo)
 • Ferro Vanadium (FeV)
 • Ferro Titanium (FeTi)
 • Ferro Tungsten (FeW)
 • Ferro Niobium (FeNb)
 • Ferro Boron (FeB)
C. Mањи метали

 • Manganese (Mn)
 • Magnesium (Mg)
 • Chrome Metal
 • Silicon / Silicium (Si)
 • Cadmium (Cd)
 • Bismuth (Bi)
 • Antimony (Sb)
D. Основни метали

 • Nickel (Ni)
 • Tin (Sn)

Бакрене ковине

 • Lead Bronzes
 • Aluminum Bronzes
 • Bronzes for Industrial
 • Bronzes Alloys
 • Bronzes Mechanics

месинг

Brass Manganese